กิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่น้องๆ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ และมีกิจกรรมสัมมนาที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

กลับสู่หน้าข่าว


เสาร์ที่ 16 และ อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เดินทางไปทำกิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่น้องๆ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ และมีกิจกรรมสัมมนาที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

กิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่น้องๆ กิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่น้องๆ กิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่น้องๆ


Line ID: @e-rongconsultants
E-mail: sales@e-rong.co.th
Website: www.e-rong.co.th


รูปภาพประกอบ

201911
×
201911
×
201911
×
×

SOCIAL - FACEBOOK & LINE

×

CONTACT - MAIL