บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
ไซเบอร์โรม มั่นใจมอบประกาศนียบัตร ให้การอบรมเพื่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและความปลอดภัยแบบระบุตัวตน
โดย คุณธิติมา มานิตพร ผู้อำนวยการธุรกิจ บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด

6 กรกฎาคม 2551

กลับสู่หน้าข่าว

ไซเบอร์โรม ไฟร์วอลเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว ที่ใช้การรักษาความปลอดภัยแบบระบุตัวตน ออกตัวประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยไซเบอร์โรม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มตลาดที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการ รับรองในด้านความปลอดภัยแบบระบุตัวตนซึ่งองค์กรที่ต้องการในส่วนนี้เพิ่มมาก ขึ้นทุกที

ประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยไซเบอร์โรมให้ความเข้าใจเชิงลึกในด้านเครือ ข่าย และแนวความคิดทางด้านความปลอดภัยเพื่อการฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ งานระบบการจัดการภัยคุกคามในหนึ่งเดียวของไซเบอร์โรม

“ประกาศนียบัตรการรับรองนี้มีความสำคัญในด้านการเพิ่มคุณค่าในการทำงาน” นายฮาริช ชิป รองประธานการพัฒนาธุรกิจ แห่งไซเบอร์โรมกล่าว “เพื่อเป็นการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยแบบระบุตัวตน ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นการรับรองความรู้และความเข้าใจ ของผู้เข้าอบรบในด้านความปลอดภัยเครือข่าย”


โปรแกรมการให้ประกาศนียบัตรจะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพความปลอดภัยไซเบอร์โรม (CCNSP) ที่เป็นลำดับแรกของโปรแกรม และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์โรม (CCNSE)

CCNSP เป็นการเรียนรู้เรื่องการติดตั้งและการตั้งค่าของไซเบอร์โรมในเรื่องของ คุณสมบัติและหน้าที่การทำงาน ในขณะที่ CCNSE เป็นการอบรบให้รู้ในส่วนของการติดตั้งผลิตภัณฑ์ การผสมผสาน สนับสนุนและการจัดการ การติดตั้งแบบขั้นสงและการแก้ไขปัญหาแบบขั้นสูง โดยการฝึกอบรมจะเริ่มจากสำเร็จ CCNSP ก่อนแล้วต่อมาตามด้วย CCNSE


คุณดีเร็ก สเตนเลย์ แห่งสเตนเลย์เทคนิคอลเซอร์วิส ผู้เข้าร่วมธุรกิจไซเบอร์โรมที่ประเทศอังกฤษ ได้พูดถึงโปรแกรมนี้ว่า “ข้าพเจ้านั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นโปรแกรม CCNSP ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นการทำงานที่แท้จริง และได้ฝึกปฏิบัติในการติดตั้งอุปกรณ์ โปรแกรมนี้ไม่ได้เพียงแต่ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รู้จักแนวคิดทางด้านความปลอดภัย และเครือข่ายที่ทันสมัยที่สุด แต่ยังช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้งานไซเบอร์โรมอย่างมี ประสิทธิภาพ

ปัจจุบันโซลูชั่นด้านความปลอดภัยเป็นที่ต้องการอย่างมาก และส่วนที่ลงลึกไปยังโซลูชั่นแบบระบุตัวตนในเครือข่ายธุรกิจก็มีความสำคัญ ต่อทุกส่วน โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยทางเครือ ข่ายให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อการลดต้นทุนแก่เจ้าของ


ด้วยการออกแบบความปลอดภัยอย่างมืออาชีพที่มีมายาวนานหลายปีในด้านเครือข่าย และความปลอดภัย โปรแกรมนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความก้าวล้ำนำหน้าในด้านความปลอดภัยและเครือ ข่าย ขณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่อุปกรณ์ไซเบอร์โรม ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อรับรองอย่างมืออาชีพ

อุปกรณ์ไฟร์วอลแบบเบ็ดเสร็จของไซเบอร์โรม มีคุณสมบัติในการทำงานรอบด้านในหนึ่งเดียวเพื่อเข้าถึงการทำงานของผู้ใช้ภาย ในเครือข่ายองค์กร ควบคุมกิจกรรมของผู้ใช้ เพื่อสามารถให้ความปลอดภัยแก่เครือข่าย ด้วยอุปกรณ์มัลติคอร์ที่ให้การจัดการในหนึ่งเดียว ไซเบอร์โรมให้คุณสมบัติสมรรถนะในการทำงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับราคาที่ไม่ แพง และมีการใช้งานแล้วกว่า 55 ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับไซเบอร์โรม
ไซเบอร์โรมเป็นอุปกรณ์ไฟร์วอลแบบระบุตัวตนที่ให้ประสิทธิภาพในการป้องการภัย คุกคามที่มีอยู่ และที่เข้ามาจากทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งไวรัส หนอนไวรัส โทรจัน สปายแวร์ ฟิชชิ่ง ฟาร์มมิ่งและอื่นๆ การทำงานของไซเบอร์โรมเป็นการรวมเอาลักษณะการทำงานทางด้านความปลอดภัยที่มี อยู่แบบเดิม อย่างเช่น Stateful Inspection, Anti-Virus และ Anti-Spyware, Anti-Spam, IDP การกรองเนื้อหาและโปรแกรมการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงการจัดการแบนด์วิธ และการจัดการแบบหลายลิงค์ที่มีมากกว่าแพลทฟอร์มเดียว ไซเบอร์โรมยังได้รับรางวัลว่าเป็น UTM ในระดับ 5 จากเช็คมาร์ก ICSA Labs และการรับรองการทำงานของ VPN จากสถาบันสหภาพวีพีเอ็น (Virtual Private Network Consortium) ที่ให้การรับรองเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี VPNสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
โทร: 02-664-6588
E-mail: sales@e-rong.co.th
หรือแอดไลน์มาคุยกันค่ะ @e-rongconsultants

รูปภาพประกอบ

news_cyberoam
× » «