บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
ไซเบอร์โรมประเทศไทยประกาศมั่นใจในศักยภาพเหนือคู่แข่งขันด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
โดย คุณธิติมา มานิตพร ผู้อำนวยการธุรกิจ บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด

3 กันยายน 2552

กลับสู่หน้าข่าว

นับตั้งแต่ไซเบอร์โรมซึ่งเป็นแบรนด์ไฟร์วอลที่รวมการ ทำงานเบ็ดเสร็จไว้ในหนึ่งเดียว ได้เดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2550 ในปัจจุบันมีองค์กร และบริษัททั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความไว้วางใจต่อระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายในองค์กร ของไซเบอร์โรมอยู่ทั่วประเทศ

ไซเบอร์โรม เป็นอุปกรณ์ไฟร์วอลแบบระบุตัวตนที่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามที่ มีอยู่ และที่เข้ามาจากทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งไวรัส หนอนไวรัส โทรจัน สปายแวร์ ฟิชชิ่ง ฟาร์มมิ่งและภัยคุกคามอื่นๆ โดยครอบคลุมทุกรูปแบบของการป้องกันเพียงหนึ่งอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย Stateful inspection firewall, VPN – SSL & IPSec, Gateway anti-virus และ anti-spyware, Gateway anti-spam, IDP, content การจัดการแบนด์วิธ และการจัดการการจัดการแบบหลายลิงค์ที่มีมากกว่าแพลทฟอร์มเดียว โดยไซเบอร์โรมได้รับเอกสารรับรองสินค้าจาก ICSA ให้การรับรองแก่ไซเบอร์โรม ว่าเป็นไฟร์วอลตัวแรกที่มี Active-Active สามารถใช้ประโยชน์ได้สูง รวมไปถึง West Coast ของ CheckMark และ Virtual Private Network Consortium นอกจากนี้ PC Pro ได้แนะนำสินค้าของไซเบอร์โรม โดยการจัดอันดับให้ 6 ดาว รวมไปถึงไซเบอร์โรมยังได้รับรางวัล Emerging Vendor แห่งปี 2551 โดย Frost & Sullivan รางวัล ZDNet Asia IT Leader แห่งปี 2551 – 2552 รางวัล Global Excellence 2550 สำหรับอุปกรณ์ที่มีการป้องกันแบบผสมผสานเพื่อสถาบันการศึกษา และรางวัล Tomorrow’s Technology Today สำหรับ การป้องกันแบบเบ็ดเสร็จ

“หลังจากที่ไซเบอร์โรมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเบ็ดเสร็จ สร้างความมั่นใจให้แก่ระบบเครือข่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย ณ วันนี้ ไซเบอร์โรมได้ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งในประเทศไทย โดยการรุกไปยังตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มาจากการสนับสนุนอันดีในการดำเนินงานของ บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ Cyberoam UTM Firewall พร้อมไปด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิค การขายและการตลาดให้แก่ตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ซึ่งเรามองเห็นความสำเร็จนี้ได้จากจำนวนของผู้ใช้งานที่พุ่งขึ้นอย่างรวด เร็วและต่อเนื่อง” มร. คุนาล โพพัท ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท อิลิทคอร์เทคโนโลยี กล่าวเมื่อครั้งมาเยือนประเทศไทย ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงศักยภาพในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งด้าน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่ 3 กันยาน 2552


การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ใช้งานไซเบอร์โรมในประเทศไทยนั้น เนื่องมาจากคุณสมบัติในการทำงานของไซเบอร์โรม ซึ่งนับว่าเป็นไฟร์วอลที่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พื้นฐานในการทำงานด้านไฟร์วอลแบบระบุตัวตนที่ให้ ประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามที่มาจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต โทรจัน สปายแวร์ ฟิชชิ่ง ฟาร์มมิ่งและอื่นๆ การจัดการแบนด์วิธ การทำโหลดบาลานซ์ การกำหนดผู้ใช้งานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม การควบคุมการทำงานของผู้ใช้ได้หลากหลายตามความต้องการ ผสานการจัดการมัลติลิงค์ ความสามารถในการทำ HA และการทำรายงานรวมถึงการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งาน อันเป็นส่วนสำคัญที่ทุกองค์กร ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงานในองค์กรตามพรบ. คอมพิวเตอร์ 2550

นายเมอคิวรี่ หาน กรรมการผู้จัดการบริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด กล่าวว่า นอกจากคุณสมบัติลงตัวในราคาที่เหมาะสมของไซเบอร์โรม จะเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ใช้มั่นใจเลือกใช้งาน เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่องค์กรแล้วนั้น ตัวแทนจำหน่ายก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขยายและนำเสนอต่อไปยังผู้ใช้งาน นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมในการสนับสนุนตัวแทนจำหน่าย ทั้งการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค การส่งเสริมการขายและการตลาด เราจะไม่หยุดการพัฒนาทั้งด้านสินค้า การบริการและการตลาด ที่ตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้งานและสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ตัว แทนจำหน่าย เพราะเชื่อว่าสินค้าและการบริการที่ดีจะทำให้ไซเบอร์โรมก้าวมาอยู่อันดับ หนึ่งของกลุ่มสินค้า UTM Firewall ได้ในไม่ช้า


เกี่ยวกับไซเบอร์โรม
ไซเบอร์โรมเป็นอุปกรณ์ไฟร์วอลแบบระบุตัวตน ที่ให้ประสิทธิภาพในการป้องการภัยคุกคามที่เข้ามาทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งไวรัส หนอนไวรัส โทรจัน สปายแวร์ ฟิชชิ่ง ฟาร์มมิ่งและอื่นๆ การทำงานของไซเบอร์โรมเป็นการรวมเอาลักษณะการทำงานทางด้านความปลอดภัยที่มี อยู่แบบเดิม อย่างเช่น Stateful Inspection, Anti-Virus และ Anti-Spyware, Anti-Spam, IDP การกรองเนื้อหาและโปรแกรมการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงการจัดการแบนด์วิธ และการจัดการมัลติลิงค์ที่มีมากกว่าแพลทฟอร์มเดียว ไซเบอร์โรมยังได้รับรางวัลว่าเป็น UTM ในระดับ 5 จากเช็คมาร์ก ICSA Labs และการรับรองการทำงานของ VPN จากสถาบันสหภาพวีพีเอ็น (Virtual Private Network Consortium) ที่ให้การรับรองเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี VPN


เกี่ยวกับ อีลิทคอร์ เทคโนโลยี
อีลิทคอร์ เทคโนโลยี ผู้นำในด้านการผลิตอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จากสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาคิดค้น Cyberoam UTM Firewall เป็นหน่วยพัฒนาและวิจัยสินค้า ที่มีศูนย์การสนับสนุนและพัฒนาที่ประเทศอินเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.elitecore.com


เกี่ยวกับบริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยเป็นผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านไอทีและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายแห่ง ประเทศไทย นโยบายในการดำเนินการธุรกิจที่เน้นเรื่องของการบริการที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของเรา และรวมไปถึงผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนั่นคือ Cyberoam UTM Firewall ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานมากมาย ทั้งทางภาครัฐบาล ภาคการศึกษา บริษัทองค์กรเอกชน และอื่นๆ อีกมากกว่าร้อยแห่งในเวลาเพียงไม่นานสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
โทร: 02-664-6588
E-mail: sales@e-rong.co.th
หรือแอดไลน์มาคุยกันค่ะ @e-rongconsultants

รูปภาพประกอบ

news_cyberoam
× » «