บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
บริหารจัดการไอที ด้วยโซลูชันชั้นเลิศ ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
โดย คุณธิติมา มานิตพร ผู้อำนวยการธุรกิจ บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด

22 สิงหาคม 2554

กลับสู่หน้าข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เสริมแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์ CR200i จาก Cyberoam ช่วยในการควบคุมแบนด์วิธ, สร้างระบบในการระบุตัวตน, พร้อมปกป้องภัยคุกคามด้านไวรัสและมัลแวร์ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ประเทศไทย, 19 กรกฎาคม 2554

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยาลัย 1 ใน 29 แห่ง ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสารณสุข มีหน้าที่หลักคือ ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพให้กับสถานบริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตศรีธัญญา, วิทยาเขตบำราศนราดูร และวิทยาเขตนนทบุรี

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้รับภารกิจให้ผลิตบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 800 คนและให้บริการแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประมาณ 90 คน จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สนองความต้องการของผู้เรียน ที่นับวันจะมีการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมา ใช้ในการเรียนการสอนกันมากขึ้น


โดยในปัจจุบันทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้เปิดให้บริการใช้งานเซอร์วิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Hi-Speed Network และการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi, ระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning, การใช้งาน Email & Social Network ตลอดจนการให้บริการ VDO Streaming เป็นต้น โดยมีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศคอยให้บริการด้านระบบไอทีทั้งหมด

นำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการ
ด้วยจำนวนของบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบไอทีภายในองค์กรขึ้นมากมาย กล่าวคือ พวกเขาไม่สามารถควบคุมการใช้งานแบนด์วิธ (Bandwidth) ของระบบเน็ตเวิร์กได้, ไม่สามารถที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ที่นักศึกษาเข้าใช้งานได้, รวมถึงยังพบว่ามีปัญหาที่เกิดจากไวรัสและมัลแวร์อีกมากมายมารบกวนด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบเป็นอย่างยิ่ง


ดร.โสภาพันธ์ สอาด หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(พร้อมทั้งทีมงาน) ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลระบบไอทีทั้งหมด ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ อธิบายไว้ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากทางวิทยาลัยจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงเรื่องข้อปฏิบัติด้านกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ 2550 (พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550) อีกด้วย นั่นจึงทำให้ต้องปรับปรุงอุปกรณ์ไอทีขนานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถรับมือกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

“ปัจจุบันนักศึกษาได้นำโน้ตบุ๊กมาใช้งานในวิทยาลัยมากขึ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด สิ่งที่ระบบไอทีของวิทยาลัยประสบปัญหาก็คือ เรื่องของแบนด์วิธที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้เครือข่ายช้าและหลุดบ่อย ตลอดจนยังเจอไวรัสเข้ามาก่อกวน และต้องคำนึงถึงเรื่องการเก็บล็อกไฟล์ (Log file) ตามกฏหมายอีก ทำให้เราต้องพิจารณาหาโซลูชันด้านไอทีมาแก้ไข” ดร.โสภาพันธ์ กล่าว


ในช่วงแรกของการพิจารณาทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้พิจารณาโซลูชันไว้อยู่ด้วยกันสองทาง โดยในทางแรกได้มองถึงโซลูชันที่เป็นซอฟต์แวร์ เป็นหลัก โดยอาศัยแอพพลิเคชันแบบฟรีแวร์ (Linux-based) เพราะจะทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้สูง แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าการใช้ซอฟต์แวร์ใน ลักษณะนี้ ยากต่อการทำงานและปรับแต่ง (Configure) ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา พร้อมทั้งไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการอีกด้วย ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการพิจารณากันใหม่ โดยหันมาดูกันที่โซลูชันในลักษณะแบบฮาร์ดแวร์แทน

เฟ้นหาโซลูชันไอที ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ดร.โสภาพันธ์บอกว่าช่วงเวลานั้น ได้มีการพูดคุยกับผู้ให้บริการและที่ปรึกษาระบบจากภายนอก เพื่อที่จะพิจารณาถึงโซลูชันฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับวิทยาลัย โดยจะต้องตอบโจทย์ทั้งในส่วนของการที่จะควบคุมการจ่ายแบนด์วิธ, การจัดการเรื่องของการแสดงตัวตนของผู้ใช้ (Identity-based security), การแก้ไขปัญหาเรื่องไวรัสและมัลแวร์, สามารถปฏิบัติตามกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ได้ และที่สำคัญไม่ทำให้งบประมาณบานปลายด้วย


หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังกล่าวต่อไปว่าทางวิทยาลัยได้ทดลองอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากหลายๆ บริษัทด้วยกัน ซึ่งแต่ละบริษัทก็ติดปัญหาในแต่ละจุดที่แตก ต่างกันไป โดยบางบริษัทสามารถที่จะมีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน แต่ติดปัญหาเรื่องของราคา ในขณะที่บางบริษัทมีราคาเหมาะสม แต่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน ได้ครบถ้วน เป็นต้น ซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ CR100i และ CR200i จากทาง Cyberoam ก็พบว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดที่วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีฯ ต้องการได้

“ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ เราก็ได้ทดลองใช้งานจริงกับมันอยู่สักระยะหนึ่ง และก็พบว่า Cyberoam สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และเมื่อคุยกันถึงเรื่องงบประมาณ ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำหนด นั่นจึงทำให้เราตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้ง่ายขึ้น” – ดร.โสภาพันธ์ กล่าวเสริม


เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์รุ่น CR100i มาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ 3 ปี จึงได้มีการอัพเกรดรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถ รองรับแอพพลิเคชันต่างๆ ในวิทยาลัย ที่ทำงานในระดับกิกะบิตแล้วโดยยังคงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก Cyberoam โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรุ่น CR200i ที่มีคุณสมบัติในการรองรับโครงข่ายแบบกิกะบิต พร้อมทั้งเปิดใช้คุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น Firewall, IPS, Logging, Content Filtering, Anti-Virus/Anti-Spyware, Bandwidth Management เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ CR100i ก็ได้ถูกโอนถ่ายไปใช้งานที่วิทยาเขตบำราศนราดูรต่อไป

สร้างอรรถประโยชน์สูงสุด ให้แก่วิทยาลัย
จากการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ นำเอาโซลูชันของ Cyberoam มาใช้ในครั้งนี้ ทำให้พวกเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการขจัดปัญหาในเรื่องของการควบคุมระบบแบนด์วิธลงไปได้, การป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่เกิดขึ้นในวิทยาลัย, การควบคุมเนื้อหาและเว็บไซต์ที่ ไม่เหมาะสม ตลอดจนการใช้คุณสมบัติเกี่ยวกับนโยบายระบุตัวตนเพื่อการใช้งานที่ทำได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วฟีเจอร์ที่มีในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถ เก็บข้อมูลล็อกไฟล์ ที่อิงตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ได้อีกด้วย นอกจากนั้นตัวแทนจำหน่ายของ Cyberoam ก็ให้บริการเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูล, เซอร์วิสต่างๆ และทีมงานที่คอยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ อย่างต่อเนื่องด้วย


“ทั้งในส่วนของเราและนักศึกษา (ยูสเซอร์) ก็พอใจกับประสิทธิภาพที่ได้รับจากโซลูชันมาก ระบบอินเทอร์เน็ตก็ทำงานได้อย่างสะดวกและลื่นไหลไม่ติดขัด ไวรัสและสปายแวร์ก็ไม่มีอีกเลย ถือได้ว่างบประมาณที่ลงทุนไปในครั้งนี้ ก็สร้างความคุ้มค่าคืนกลับให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ของเราได้อย่างมากมาย” ดร.โสภาพันธ์ กล่าวทิ้งท้ายสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
โทร: 02-664-6588
E-mail: sales@e-rong.co.th
หรือแอดไลน์มาคุยกันค่ะ @e-rongconsultants

รูปภาพประกอบ

news_cyberoam
× » «
news_cyberoam
× » «