บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
อี้หร้ง รับนักศึกษาฝึกงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บทความโดย ธิติมา มานิตพร Business Director บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด

5 กรกฎาคม 2564

กลับสู่หน้าข่าว

apprendtice

บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 ตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยทางบริษัท ได้เตรียมพร้อมงานและความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้แก่นักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการศึกษา และพร้อมออกไปใช้งานได้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป

apprendtice apprendtice apprendtice apprendtice apprendtice


E-mail: sales@e-rong.co.th
Website: www.e-rong.co.th
Line ID : @e-rongconsultants

รูปภาพประกอบ

apprendtice
× » « apprendtice
apprendtice
× » « apprendtice
apprendtice
× » « apprendtice
apprendtice
× » « apprendtice
apprendtice
× » « apprendtice
apprendtice
× » « apprendtice
บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
Live Chat [ Hide ]
Live Chat