บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
การให้ไม่มีที่สิ้นสุด อี้หร้งถือวันแรกเริ่มเปิดกิจการที่อาคาร CW Tower จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กๆ
บทความโดย ธิติมา มานิตพร Business Director บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
6 มกราคม 2565

กลับสู่หน้าข่าว

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนส์ จำกัด นำโดยผู้บริหาร คุณธิติมา มานิตพร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานตัวแทน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กๆ ที่มูลนิธิเด็ก โดยวันที่ 6 มกราคม ยังเป็นวันแรกที่บริษัทย้ายเข้ามาดำเนินการที่อาคาร CW Tower จนถึงปัจจุบันอีกด้วย

erong_share

โดยทางบริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนส์ จำกัด มีปณิธานที่จะมุ่งมั่น ในการจัดกิจกรรมใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามแต่สมควร และส่งเสริมให้พนักงานบริษัท ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ ความมีน้ำใจต่อผู้อื่น อีกด้วย

erong_share

สำหรับมูลนิธิเด็กนั้น
เป็นมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกละเมิดสิทธิ เด็กที่ขาดโอกาส และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งมูลนิธิได้สร้างโครงการต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงเด็ก และเยาวชนที่ยังขาดโอกาสอีกมากมาย ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก บ้านทานตะวัน โครงการฟื้นฟูเด็กพิเศษและเด็กพัฒนาการช้า ตู้หนังสือในบ้านเด็ก โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี ฯลฯ

erong_share

ซึ่งหากใครสนใจอยากให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ๆ เหล่านี้ สามารถติดต่อไปได้ที่
http://www.ffc.or.th หรือโทร: 02-814-1481-7


สามารถติดตามข่าวอัพเดตต่างๆ จากทางอี้หร้ง ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/erong.consultants/
Website: www.e-rong.co.th
Line ID : @e-rongconsultants

รูปภาพประกอบ

erong_share
× » « erong_share
erong_share
× » « erong_share
erong_share
× » « erong_share
บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
Live Chat [ Hide ]
Live Chat