บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
×

Please fill out this form completely

eCLoudTec
AI FACE RECOGNITION
TEMPERATURE MEASURING DEVICE
Download Brochure
eCLoudTec
AI FACE RECOGNITION
TEMPERATURE MEASURING DEVICE
eCloudTec AI Face Recognition Model FK02GYW *Recommended
Reliable & Non-contact access control and thermal screening device
Download Brochure

Smart Control And Precention

Face Recognition

Face Recognition
Smart interception of strangers
Face Recognition

Body Temperature Detection
Smart interception of abnomal body temperature
Face Recognition

Mask Detection
Reminder Mode / Mandatory Mode

*
Reminder mode: remind to wear mask after passing the authentication without mask
Mandatory mode: unable to do authentication without mask, remind to wear mask

Various Mounting Brackets

Aisle Bracket
Floor Pole Bracket
Table Bracket
Wall Bracket

eCLoudTec

Contact Us

Think of Technology, Think of E-rong

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 26 ตึกเอ ห้องเอ 2602 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone: +66-2664-6588
Line ID : @e-rongconsultants, or leave me a note:
บริษัท อี้หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
Live Chat [ Hide ]
Live Chat