ศูนย์ศึกษา Cyberoam Academy ร่วมกับ KMUTNB สร้างบุคลากรด้านความปลอดภัยไอที

1 July, 2015

ศูนย์ศึกษาไซเบอร์โรม อะคาเดมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไซเบอร์โรม ผู้นำด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายชั้นนำ ได้ประกาศถึงความร่วมมือกับทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรของไซเบอร์โรมขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถออกไปทำงานในสาขาด้านไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นความต่อเนื่องในความพยายามของไซเบอร์โรมในการที่จะเชื่อมโยงทักษะด้านระบบความปลอดภัยเครือข่ายจากอุตสาหกรรมมาสู่ภาคการศึกษาผ่านทางศูนย์ไซเบอร์โรม อะคาเดมี่แห่งนี้ โดยจากรายงานผลสำรวจหลายๆ แห่งพบว่า ประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศในอันดับต้นๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนโจมตีจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นั่นจึงเป็นเห็นให้ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความสามารถด้านระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไอที เพื่อที่จะมีความรู้ในการป้องกันระบบไอทีขององค์กรจากภัยคุกคามดังกล่าวได้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและศูนย์ไซเบอร์โรม อะคาเดมี่ ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างบุคลากรมืออาชีพในงานดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม
สำหรับคอร์สอบรมของไซเบอร์โรมนั้นจะมุ่งเน้นในการสอนโดยอาศัยหลักในการทำงานแบบสภาพแวดล้อมเครือข่ายของจริง ผ่านทางแล็บที่ออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งจัดเตรียมในส่วนของประสบการณ์การเรียนรู้แบบแฮนด์-ออน ซึ่งนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างมากในโลกที่ระบบนิเวศของความปลอดภัยด้านข้อมูล ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นความท้าทายใหม่ๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์อย่างแท้จริง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้มีการลงนามร่วมกันระหว่าง ดร.พยุง มีสัจ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณอเจย์ นาวานี หัวหน้าศูนย์ไซเบอร์โรม อะคาเดมี่ ในนามของบริษัท Cyberoam Technologies โดยวัตถุประสงค์หลักของการร่วมมือครั้งนี้คือการสร้างบุคลากรมที่มีความรู้และความสามารถที่ครบถ้วนในด้านการป้องกันความปลอดภัยในเครือข่าย

ดร.พยุง มีสัจ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (FIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า “เรามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมนักศึกษาของเรา เพื่อที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเราเชื่อว่าการเก็บรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัยคือความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกทุกวันนี้ ซึ่งนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องร่วมกับทางไซเบอร์โรม ในการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถสอดส่องดูและข้อมูลสำคัญด้านไอทีไม่เพียงแต่เฉพาะแค่องค์กรในไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงองค์กรต่างๆ ในระดับโลกได้ด้วย”
ด้านคุณอเจย์ นาวานี กล่าวเสริมว่า “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (FIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถานบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแง่ของคุณภาพและระบบการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาบุคลากรมืออาชีพได้ใช้งานในโลกของการทำงานจริง
ส่วนวัตถุประสงค์ของทางศูนย์ศึกษาไซเบอร์โรม อะคาเดมี่นั้นก็คือการฝึกอบรมต่างๆ ที่ช่วยให้บุคลากรได้เติบโตไปพร้อมกับโซลูชันที่เป็นนวัตกรรใหม่มีความความยั่งยื่นและสามารถทำงานได้ในเชิงรุก ที่ต่อไปในอนาคตสามารถจะแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรได้

ติดต่อศูนย์ข่าวไซเบอร์โรมในประเทศไทย
Cyberoam Press contact
Thailand: E-rong Consultants Co., Ltd
Contact person: Thitima Manitporn
Website: www.e-rong.co.th
E-mail: sales@e-rong.co.th Tel: 089-010-9634